Faq

Vul in alle gevallen een Europees schadeformulier in en wijs de tegenpartij erop dit zo snel mogelijk naar zijn of haar eigen verzekeringsmaatschappij te sturen. Vervolgens stelt u de tegenpartij aansprakelijk. Uw tussenpersoon of rechtsbijstandverzekeraar draagt hier zorg voor. Daarna laat u een taxatie van de schade opmaken door uw reparateur.

Afhankelijk van het schadebedrag zal de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij al dan niet een expert naar uw auto laten kijken. Het is verstandig om dit bij een schadehersteller te doen. Vervolgens laat u de reparatie uitvoeren en betaalt deze in eerste instantie zelf. Eventuele taxatiekosten voorafgaand aan de reparatie worden ook op de factuur meegenomen. Pas als de tegenpartij schuld erkent en alle administratieve handelingen zijn verricht zal het voorgeschoten bedrag door de verzekeraar aan u worden uitbetaald.

In de tussenliggende periode heeft u echter wel recht op de wettelijke rente over de voorgeschoten kosten. Bovendien kunt u, indien u tijdens de herstelperiode gebruik maakt van een huurauto, 75% van de huurnota indienen bij de tegenpartij. Is uw auto total loss verklaard? Dan kunt u maximaal 14 dagen aanspraak maken op deze regeling.
Let op: uit de praktijk is gebleken dat deze procedure enkele haken en ogen kent. Wij raden u ten zeerste aan een rechtsbijstandverzekering af te sluiten zodat u dit soort regelingen met een gerust hart aan derden kunt overlaten – zonder extra kosten.

Als uw auto ‘financieel total loss’ is verklaard, betekent dit dat de restantwaarde en herstelkosten bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de dagwaarde. Voor de goede orde: met ‘restantwaarde’ bedoelen we de waarde van de auto in niet-herstelde toestand en de ‘dagwaarde’ is het gemiddelde van de in- en verkoopprijs van uw auto.

Voorbeeld:
De dagwaarde van uw auto is € 10.000 en de herstelkosten na een flinke botsing zijn € 8.000. Indien u uw auto niet zou laten repareren, is deze nog € 3.500 (restantwaarde) waard. Het door de verzekeringsmaatschappij uit te keren bedraagt in dit geval € 10.000 – € 3.500 = € 6.500.

In sommige gevallen van autoschade en verkeersongelukken blijft de tegenpartij onbekend. Het Waarborgfonds keert een geldbedrag uit indien u slachtoffer bent geworden van schade door een onbekend gebleven schuldige. Een voorbeeld hiervan is schade toegebracht aan een geparkeerd staande auto waarvan de dader niet bekend is. Er dient altijd aangifte te worden gedaan van een dergelijke schade om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van het Waarborgfonds.

Autoschade?

Heeft uw auto schade opgelopen? Dan kunnen wij die voor u oplossen. Vul onderstaande formulier in of bel direct 0578 – 57 67 77.


    Voor vestiging*:

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

    Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen.

    Autoschade video's
    Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.